Cần có thời gian để đánh giá hiệu quả Nghị định 10 (18-01-2021)

Sau 9 tháng triển khai, Nghị định 10 bắt đầu đi vào đời sống và hiệu quả rõ nét ở một số khía cạnh…

Nghị định 10 được ban hành vào thời điểm hết sức cần thiết, đúng thời điểm bùng nổ của các nền tảng kỹ thuật số ứng dụng trong kinh doanh đa ngành nghề, đặc biệt là trước thực tiễn đòi hỏi quản lý ứng dụng kỹ thuật số trong kinh doanh vận tải.

Thêm nữa, Nghị định 10 cũng giải quyết những vấn đề nóng bỏng trong hoạt động vận tải như quản lý xe hợp đồng, quản lý vận tải tuyến cố định, tháo gỡ bất cập trong điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.

Sau 9 tháng triển khai, Nghị định 10 không đi vào cuộc sống ngay như Nghị định 100 vì vận tải có mức độ phức tạp, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh, chuyển biến của cả cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi có Nghị định 10, doanh nghiệp vận tải đã tiếp nhận, điều chỉnh theo chiều hướng tích cực hơn. Rõ ràng nhất là các nền tảng ứng dụng tham gia kinh doanh vận tải đã được phân tách rõ ràng, qua đó đảm bảo môi trường kinh doanh vận tải minh bạch hơn. Bên cạnh đó, loại hình kinh doanh xe hợp đồng cũng dần được chặt chẽ hơn, đi vào chiều sâu.

Sau 9 tháng triển khai, Nghị định 10 bắt đầu đi vào đời sống và hiệu quả rõ nét ở một số khía cạnh. Nổi bật là song song với Nghị định 10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126 về quản lý thuế.

khuat viet hung

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng

Qua đó, giải quyết tồn tại, mâu thuẫn dai dẳng, đòi hỏi trong nhiều năm của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng taxi. Đây là điểm sáng nổi bật của Nghị định 10. Các quy định khác đang tiếp tục triển khai, để đánh giá được cần có thời gian.

Mặc dù “xe dù, bến cóc” hay xe loại hình vận tải xe hợp đồng trá hình Limousine vẫn hoạt động nhưng đã trật tự hơn và được quản lý chặt chẽ hơn. Để quản lý tốt hơn dịch vụ này cần hoàn thành nền tảng quản lý xe kinh doanh vận tải để thực sự quản lý được hoạt động xe kinh doanh hợp đồng cũng như xe kinh doanh tuyến cố định, đảm bảo bình đẳng hơn.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quản lý hoạt động vận tải nội bộ. Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng Nghị định quản lý loại hình vận tải này.

Khi Nghị định ban hành sẽ quản lý chặt chẽ hơn, tránh tình trạng xe kinh doanh vận tải lợi dụng chuyển sang xe hoạt động nội bộ trá hình, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động vận tải.

Sau 9 tháng ban hành Nghị định 10, chúng ta chưa thể nói nhiều về hiệu quả vì quản lý kinh doanh vận tải không thể sau một đêm mà thành công. Điều này đòi hỏi sự chuyển biến từ các quy định của Nghị định đến các Thông tư hướng dẫn phải dần hoàn thiện.

Bên cạnh đó, phải tập huấn, quán triệt cho những người quản lý doanh nghiệp, lái xe và những người làm công tác quản lý nhà nước…

TS. Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia)

Nguồn: http://www.baogiaothong.vn
Thông tin về sản phẩm Bình Minh
https://dientubinhminh.vn/product-list-vi/