Từ 01/07/2021 nhà xe được chọn giờ xuất bến, đăng ký tuyến online (02-07-2021)

Theo tin Tổng Cục Đường Bộ VN – Từ 01/07/2021, các doanh nghiệp vận tải có thể chọn giờ xuất bến và đăng ký khai thác tuyến qua Cổng dịch vụ công thay vì gửi hồ sơ giấy như truyền thống. Đây là một cải tiến số hóa các công tác nghiệp vụ của ngàng giao thông vận tải – đi cùng với chủ trương lắp đặt camera nghị định 10.

ben-xe-nghi-dinh-10

Từ 01/07/2021 nhà xe được chọn giờ xuất bến, đăng ký tuyến online.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giao thông

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và triển khai có hiệu quả các quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chính thức đưa vào sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định kể từ ngày 01/7/2021 tại địa chỉ https://tuyenvantai.mt.gov.vnTheo đó, từ ngày 01/7/2021, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định căn cứ vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định “biểu đồ” chạy xe theo tuyến đã công bố được toàn quyền lựa chọn giờ xuất bến và thực hiện đăng ký khai thác tuyến tại các thời điểm chưa có đơn vị khai thác trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến (không nhận hồ sơ gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý tuyến hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện). Toàn bộ quá trình lựa chọn tuyến đăng ký khai thác, lựa chọn giờ biểu đồ, nộp hồ sơ đăng ký, theo dõi tiến trình của hồ sơ, nhận kết quả của đơn vị kinh doanh vận tải và quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ chuyên môn tại các Sở Giao thông vận tải được thực hiện hoàn toàn trên phần mềm theo đúng quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ( sản phẩm Bình Minh).

Hoàn thành việc cập nhật và số hóa trên 10.000 tuyến vận tải hành khách cố định trên toàn quốc (tag lắp đặt camera nghị định 10)

Để có thể đưa phần mềm vào áp dụng từ ngày 01/7/2021 theo đúng tiến độ quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, trong hơn một năm qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cùng với Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ Giao thông vận tải đã khẩn trương triển khai nhiều nội dung với một khối lượng công việc rất lớn, đã hoàn thành việc cập nhật và số hóa trên 10.000 tuyến vận tải hành khách cố định trên toàn quốc; chỉ đạo và hỗ trợ 63 Sở Giao thông vận tải cập nhật biểu đồ chạy xe của toàn bộ các tuyến vận tải hành khách cố định thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương.

Cùng với việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp từ năm 2018 đối với các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải và cấp phù hiệu, biển hiệu cho xe ô tô, việc đưa vào sử dụng phần mềm đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tiếp tục là bước chuyển đổi số mạnh mẽ, thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong việc đổi mới toàn diện công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, phù hợp với thực tế; thực hiện công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí và tạo sự thuận lợi cho đơn vị kinh doanh vận tải tham gia khai thác tuyến vận tải hành khách cố định. Đồng thời, phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Nguồn: https://drvn.gov.vn