Cảm biến nhiêt độ Bình Minh

Cảm biến nhiệt độ là một thiết bị điện tử chuyên dụng, kết hợp với bộ giám sát hành trình các phương tiện giao thông (như BM – 4G, BM-CAM-NĐ10). Nhằm giám sát thùng đông lạnh xe vận tải, đảm bảo hàng hóa (thịt tươi,kem, vắc-xin,…) luôn được trữ ở nhiệt độ thích hợp.