Giải pháp quản lý xe đông lạnh

  • Báo cáo thông số nhiệt độ theo thời gian, theo ngày, cảnh báo nhiệt độ,…
  • Báo cáo thống kê số km đi được của xe theo ngày, giờ.
  • Báo cáo định mức nhiên liệu tiêu hao theo thời gian, số km,…
  • Kết xuất báo cáo tốc độ theo ngày giờ, thời gian vượt quá tốc độ,…
  • Xem lại lịch sử chạy hằng ngày, trong tuần, tháng
  • Báo cáo tắt nổ máy
  • Báo cáo thời gian dừng đỗ xe,..
  • Theo dõi livestream trực tiếp từ ứng dụng truyền về