Giám sát hành trình 4G BM-4G

Các thành phần thiết bị BM-4G

1. Thân máy thiết bị Bình Minh BM-4G
2. Anten GPS
3. Anten GSM
4. Thẻ tài xế
5. Cáp nguồn